BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

Nabór trwa do 28 lutego 2017 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry (termin rozpoczęcia: luty 2017 r.)
Czesne: 1100,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin do realizacji: 220 h dydaktyczne

 

Wymagania wstępne: Kandydat na studia podyplomowe to absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub inżyniera lub absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia lub stacjonarnych i niestacjonarnych 5 – letnich studiów magisterskich

Cele studiów – sylwetka absolwenta

Oferta studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy adresowana jest do osób, które już pracują w służbie bhp, jak również do tych, którzy zamierzają podjąć działalność w tym zawodzie.
Wszyscy pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bądź "własnej" służby bhp bądź też powierzenia jej zadań specjalistom spoza zakładu pracy.
Studia podyplomowe z zakresu bhp są aktualnie najpowszechniejszym sposobem zdobycia bezwzględnie wymaganych kwalifikacji zawodowych do wykonywania zadań służby bhp. Również przedsiębiorcy nie będący pracodawcami, a organizujący pracę osób fizycznych zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, jak również osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, zostali zobowiązani do organizowania prac zgodnie z celami bhp, co znacznie poszerza zakres zapotrzebowania na specjalistów (choćby doradczo) w tym zakresie.
Ukończenie studiów Podyplomowych BHP daje uczestnikom niezbędne uprawnienia zawodowe oraz, co najważniejsze faktyczne umiejętności do zajmowania się szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Treści studiów

Program studiów, realizujący w sposób zarówno teoretyczny jak i praktyczny najważniejsze zagadnienia ze sfery szeroko rozumianego bhp, przez kadrę głównie praktyków z tej branży, daje gwarancję fachowości absolwentom studiów.

W programie zajęć:

 1. Prawna ochrona pracy
 2. Przygotowanie pracowników do pracy
 3. Wymagania dotyczące budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy
 4. Maszyny, urządzenia, narzędzia i inne środki pracy-wymagania i użytkowanie
 5. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy oraz ochrona przed nimi
 6. Prace szczególnie niebezpieczne
 7. Analiza i ocena ryzyka zawodowego
 8. Ergonomia
 9. Szkolenia w zakresie bhp
 10. Wypadkoznawstwo i choroby zawodowe
 11. Ochrona przeciwpożarowa
 12. Pomoc przedlekarska
 13. Psychologia pracy
 14. Socjologia pracy
 15. Organizacja i metodyka pracy służby bhp
 16. Podstawy systemu zarządzania bhp i inne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy