LOGOPEDIA

Nabór trwa do 28 lutego 2017 r.

Czas trwania studiów: 4 semestry (termin rozpoczęcia: luty 2017 r.)

Czesne: 1350,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 616 h ( w tym 60 godz. praktyk)

 

Studia adresowane są do osób: posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne

Cel: Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Dokument ukończenia studiów: absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskimi uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskane kwalifikacje: Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

Tematyka zajęć:

 • Wstęp do logopedii
 • Biomedyczne podstawy logopedii
 • Psychologiczne podstawy logopedii
 • Ontolingwistyka
 • Elementy neuropsychologii
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Wiedza o języku polskim dla logopedów
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia, alalia
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dysleksja
 • Podstawy foniatrii dla logopedów
 • Ortofonia z kulturą żywego słowa
 • Procedury i strategie postępowania logopedycznego
 • Psychologia rozwojowa
 • Zaburzenia komunikacji językowej - oligofazja
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyzartria/anartria
 • Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych
 • Zaburzenia komunikacji językowej - jąkanie
 • Zaburzenia komunikacji językowej - autyzm
 • Wczesna interwencja logopedycznaNeuropsychologia i neurologia dziecięca
 • Elementy ortodoncji
 • Elementy audiologii dla logopedów
 • Dykcja z emisją głosu
 • Pedagogika specjalna
 • Lingwistyczna analiza tekstów zaburzonych
 • Terapia logopedyczna osób starszych - strategie postępowania
 • Zaburzenia komunikacji językowej - niedosłuch
 • Zaburzenia komunikacji językowej - afazja
 • Informatyka dla logopedów
 • Seminarium - projekt dyplomowy

Kadra dydaktyczna:

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków, na co dzień zajmujących się tematyką logopedii. Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców to specjaliści związani ze środowiskiem naukowym Katedry Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członkowie Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Dokumentacja kandydata:

 • podanie do rektora uczelni pobierz
 • karta ewidencyjna pobierz
 • dyplom(y) ukończenia studiów wyższych licencjackich / magisterskich lub medycznych (tytuł magistra lub lekarza medycyny) - (kopia);
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • zaświadczenie o przygotowaniu nauczycielskim w przypadku ukończenia studiów niepedagogicznych;
 • opinia logopedy, dotycząca wymowy kandydata