Ochrona informacji niejawnych

i danych osobowych

 Nabór trwa do 28 lutego 2017 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry (proponowany termin rozpoczęcia: luty 2017 r.)

Typ studiów: studia podyplomowe; czesne 1100,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin do realizacji: 232 h dydaktyczne

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu i zasad ochrony danych osobowych na gruncie przepisów prawa polskiego i europejskiego.

 

Absolwent zdobędzie praktyczna wiedzę i umiejętności z zakresu zabezpieczania, przetwarzania i zarządzania procesami ochrony informacji (danych osobowych, danych biznesowych, informacji niejawnych). Absolwent będzie przygotowany do wprowadzania systemów bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustaw i rozporządzeńoraz normami i standardamiświatowymi w państwach, samorządach i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz firmach.

 

W programie zajęć m.in.:

  1. Audyt bezpieczeństwa
  2. Nowoczesne technologie informacyjne i ochrona informacji
  3. Ekonomia informacji i infrastruktura informacyjna
  4. Bezpieczeństwo narodowe – wybrane problemy
  5. System ochrony informacji niejawnych
  6. System ochrony danych osobowych
  7. Systemy i sieci teleinformatyczne
  8. Systemy zarządzana jakością i bezpieczeństwem informacji
  9. Systemy archiwizacji i obiegu dokumentów
  10. Standardy ochrony informacji