1. Logopedia

Czas trwania studiów: 4 semestry 

Czesne 1350,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 616 h

2. Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Czas trwania studiów: 3 semestry 

Czesne 1350,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 440 h (+ 60 h praktyk)

3. Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czas trwania studiów: 3 semestry 

Czesne: 1100 zł / 1 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 360 h ( + 120 h praktyk)

4. Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czas trwania studiów: 3 semestry 

Czesne: 1200,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 365 h

5. Logopedia przedszkolna i szkolna

Czas trwania studiów: 3 semestry 

Czesne: 1100,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 360 h

6. Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne

Czas trwania studiów: 2 semestry 
Czesne: 1100,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin do realizacji: 232 h dydaktyczne

7. Geriatria i opieka długoterminowa

Czas trwania studiów: 2 semestry 
Czesne: 1100,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin do realizacji: 215 h dydaktyczne

 

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Czas trwania studiów: 2 semestry 
Czesne: 1100,00 zł / 1 semestr

Liczba godzin do realizacji: 220 h dydaktyczne

9. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

                      Czas trwania studiów: 2 semestry
                      Typ studiów: studia podyplomowe; czesne 1100,00 zł / 1 semestr
                      Liczba godzin do realizacji: 232 h dydaktyczne
 

NIE POBIERAMY OPŁATY REKRUTACYJNEJ