KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Cel ogólny kształcenia

Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.


Czas trwania kursu

Kurs powinien trwać co najmniej 48 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 min.) realizowany
w ciągu 6 dni (nie więcej niż 8 godzin zajęć dziennie) w tym 15 godzin poświęcone na zajęcia teoretyczne i 30 godzin poświęcone na zajęcia praktyczne oraz 3 godziny egzamin zaliczający.


 Metody oceny wiedzy i umiejętności praktycznych:

Kurs kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i sprawdzianu praktycznego.


 Treści kształcenia:

1) System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w innych krajach;
2) Systemy powiadamiania ratunkowego;
3) Łączność- podstawowe pojęcia, alfabet międzynarodowy, zasady komunikacji przez radiotelefon, sieć przywoławcza, sieć telefonii komórkowej, nowoczesne systemy łączności, Globalny System Pozycjonowania;
4) Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust.1 i 2 ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa medycznego;
5) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania;
6) Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
7) Medyczne czynności ratunkowe, 
8) Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych


Punkty edukacyjne:
Ratownicy Medyczni - 120 pkt.