Oparzenia u dorosłych - postępowanie w opiece przedszpitalnej.
(Seminarium certyfikowane)

Adresaci kursu:

Szkolenie przeznaczone jest dla ratowników medycznych,
osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe.

 
Czas trwania:

Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć,
w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty.


Cel kształcenia:

 Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy.


Tematyka seminarium:

- Rodzaje oparzeń, epidemiolgia,
- Stopnie i głębokość oparzeń, systemy klasyfikujące,
- Farmakoterapia i płynoterapia,
- Wstępne zaopatrzenie oparzenia na miejscu zdarzenia, w zależności od głębokości i stopnia ,
- Oparzenia sytuacje szczególne,


Punkty edukacyjne:

Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
 Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia