Organizacja systemu ratownictwa.
(Seminarium certyfikowane)

Adresaci kursu:

ratownicy medyczni, dyspozytorzy medyczni, pielęgniarki, lekarze

 
Czas trwania:

Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć,
w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty.


Cel kształcenia:

 Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy.


Tematyka seminarium:

- System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Lotnicze Pogotowie ratunkowe – zasady użycia śmigłowca
- Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i dorosłych zgodnie z wytycznymi 2010


Punkty edukacyjne:

Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
 Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia