Stany nagłe w opiece paliatywnej.
(Seminarium certyfikowane)

Adresaci kursu:

Szkolenie przeznaczone jest dla ratowników medycznych, pielęgniarek wykonujących czynności leczniczo - opiekuńcze.

 
Czas trwania:

Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć,
w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty.


Cel kształcenia:

 Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy.


Tematyka seminarium:

- Specyfika opieki paliatywnej, zasady komunikacji z pacjentem i rodziną,
- Duszność, zasady postępowania w opiece przedszpitalnej,
- Krwawienia i krwotoki, zasady postępowania w opiece przedszpitalnej,
- Ból, zasady postępowania w opiece przedszpitalnej,
- Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego; wymioty, biegunka, zaczopowanie stolcem


Punkty edukacyjne:

Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
 Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia