W chwili obecnej nie prowadzimy naboru na SUM Pielęgniarstwo

PIELĘGNIARSTWO

Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Czas trwania studiów: 4 semestry
Czesne: 2000,00 zł / 1 semestr)
Liczba godzin: 1300 zajęć dydaktycznych w tym 1140 godzin teoretycznych
Praktyki: Realizacja praktyk odbywa się w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.
Czas trwania praktyk - 4 tygodnie (160 godzin)
Tryb studiów: niestacjonarny
 

 

UWAGA !

Konsultacje wyjaśniające problematykę niektórych przedmiotów będą odbywać się w systemie weekendowym w Brzozowie w siedzibie PCKM ( ul. Rzeszowska 7).

Organizacja zajęć w siedzibie Uczelni w Ostrowcu Św. zostanie ustalona z kandydatami na spotkaniu informacyjnym

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci 2-letnich studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich z tytułem magistra. Absolwent posiada umiejętności: posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa; organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej; nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; prowadzenia edukacji prozdrowotnej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci zdobędą dyplom z tytułem magister pielęgniarstwa.

 

Zasady rekrutacji: Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie Podkarpackiego Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie; ul. Rzeszowska 7 (Punkt rekrutacyjny WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim). Szczegółowych informacji udziela: Pani Marta Bobola pod numerem tel. 535-139-590 /e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. od poniedziałku do piątku w godz. od 1600 - 1900.

 

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopię odpisu dyplomu st. I stopnia i suplementu
  • Podanie pobierz
  • Karta ewidencyjna kandydata pobierz
  • 2 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem,
  • Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu

-  dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego
ul. Rzeszowska 7
36-200 Brzozów
 

Treści kształcenia obejmują efekty kształcenia zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 maja 2012r.
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 631).