926x350-171115 nowy baner logo-sg  

 

PIELĘGNIARSTWO

Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Czas trwania studiów: 4 semestry
Czesne: 2000,00 zł / 1 semestr)
Liczba godzin: 1300 zajęć dydaktycznych w tym 1140 godzin teoretycznych
Praktyki: Realizacja praktyk odbywa się w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.
Czas trwania praktyk - 4 tygodnie (160 godzin)
Tryb studiów: niestacjonarny
 

UWAGA !

Konsultacje wyjaśniające problematykę niektórych przedmiotów będą odbywać się w systemie weekendowym w Brzozowie w siedzibie PCKM ( ul. Rzeszowska 7).

Organizacja zajęć w siedzibie Uczelni w Ostrowcu Św. zostanie ustalona z kandydatami na spotkaniu informacyjnym

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci 2-letnich studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich z tytułem magistra. Absolwent posiada umiejętności: posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa; organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej; nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; prowadzenia edukacji prozdrowotnej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci zdobędą dyplom z tytułem magister pielęgniarstwa.

 

Zasady rekrutacji: Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie Podkarpackiego Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie; ul. Rzeszowska 7 (Punkt rekrutacyjny WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim). Szczegółowych informacji udziela: Pani Marta Bobola pod numerem tel. 535-139-590 /e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. od poniedziałku do piątku w godz. od 1600 - 1900.

 

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopię odpisu dyplomu st. I stopnia i suplementu
  • Podanie pobierz
  • Karta ewidencyjna kandydata pobierz
  • 2 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem,
  • Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu

-  dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego
ul. Rzeszowska 7
36-200 Brzozów

Treści kształcenia obejmują efekty kształcenia zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 maja 2012r.
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 631).