Utrzymanie drożności dróg oddechowych w ratownictwie.
(Seminarium certyfikowane)

Adresaci kursu:

Szkolenie przeznaczone jest dla ratowników medycznych,
osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe.


Czas trwania:

Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć,
w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty.


Cel kształcenia:

Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy


Tematyka seminarium:

- Ostra niewydolność oddechowa poprzedzająca NZK
- Monitorowanie czynności układu oddechowego w stanach nagłych
- Intubacja w stanach nagłych
- Algorytm postępowania w przypadku trudnej intubacji
- Tlenoterapia u pacjentów w stanach nagłych
- Ocena pacjenta w stanach zagrożenia życia wg schematu ABC


Punkty edukacyjne:

Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
 Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia