Wewnątrzszpitalne nagłe zatrzymanie krążenia.
(Seminarium certyfikowane)

Adresaci kursu:

 Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych pracujących w stacjonarnych placówkach ochrony zdrowia.

 
Czas trwania:

Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć,
w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty.


Cel kształcenia:

 Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy.


Tematyka seminarium:

- Nagłe zatrzymanie krążenia, rozpoznanie, objawy, podstawowe definicje, procedura DNAR
- Algorytm działań resuscytacyjnych w przypadku wewnątrzszpitalnego NZK z uwzględnieniem farmako i elektroterapii
- Wewnątrzszpitalne nagłe zatrzymanie krążenia.


Punkty edukacyjne:

Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
 Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia