Zasady funkcjonowania CPR - procedury postępowania.
(Seminarium certyfikowane)

Adresaci kursu:

ratownicy medyczni, dyspozytorzy medyczni, pielęgniarki, lekarze

 
Czas trwania:

Seminarium obejmuje 8 godzin zajęć,
w ramach których odbywają się zajęcia teoretyczne i warsztaty.


Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest uzupełnienie programu pełnego kursu dla dyspozytorów służb ratowniczych. Obejmuje wykłady, seminaria i ćwiczenia praktyczne.


Tematyka seminarium:

- Podstawy prawne działania dyspozytorów medycznych oraz funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego.
- Procedury postępowania dyspozytorów: zbieranie wywiadu, system kodowania wyjazdów, zasady dysponowania.
- Zasady posługiwania się mapą, podstawy techniki GPS, współpraca z śmigłowcem.
- Postępowanie w przypadku zdarzeń masowych, koordynacja działań
- Problem błędu dyspozytorskiego.
- Ćwiczenia dyspozytorskie analiza nagrań, symulacje wezwań – ćwiczenia.


Punkty edukacyjne:

Ratownicy Medyczni - 8 pkt.
Dyspozytorzy - wpis w karcie doskonalenia zawodowego
 Lekarze i Pielęgniarki - certyfikat ukończenia